Gdańskie Młyny – Sp. z o.o.

ul. Na Ostrowiu 1, 80-873 Gdańsk

NIP: 583-00-12-118; Kapitał zakładowy: 15 064 500 zł
KRS: 0000181140; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS

Dział sprzedaży

Województwo pomorskie
Małgorzata Cybulska-Pawłowska
(+48) 605 353 177
mcybulska@gdanskiemlyny.pl
Województwo warmińsko-mazurskie
Artur Makowski
(+48) 882 359 490
amakowski@gdanskiemlyny.pl
Województwo zachodnio-pomorskie
Dariusz Wojasiński
(+48) 609 060 657
dwojasinski@gdanskiemlyny.pl

Produkty paczkowane

Justyna Jaworska-Kłos
(+48) 609 838 884
jklos@gdanskiemlyny.pl

Dział zbóż

Dział zbóż

dzwig

Usługi przeładunkowe

Elewator 3/4
tel. (+48) (58) 343 03 85
elewator3-4@gdanskiemlyny.pl