Purchasing points

Currently the grain is purchased in the following locations:

Wheat, rye and spelt

Ostrów Mill

ul. Na Ostrowiu 1
80-873 Gdańsk

Wheat and rye

Jabłowo Granary

ul. Dworcowa 4
83-211 Jabłowo
www.elewatorjablowo.pl

Wheat

Żuławy Mill
ul. Św. Wojciecha 14 A, Bałdowo
83-110 Tczew

Purchase parameters of wheat

Purchase parameters of rye

Purchase parameters of spelt