Gdańskie Młyny – Sp. z o.o.

ul. Na Ostrowiu 1, 80-873 Gdańsk

Tax No.: 583-00-12-118; Share capital: 15 064 500 zł
Registration No.: 0000181140; District Court Gdańsk-Północ,
VII Commercial Department of the NCR

+ (48 58) 763 49 96

Customer Service

tel. + (48 58) 763 49 98/99
fax + (48 58) 763 43 54
zamowienia@gdanskiemlyny.pl

Sales department

Pomorskie voivodeship
Małgorzata Cybulska-Pawłowska
mobile: + (48) 605 353 177
mcybulska@gdanskiemlyny.pl
Warmińsko-mazurskie voivodeship
Artur Makowski
mobile: +(48)  882 359 490
amakowski@gdanskiemlyny.pl
Zachodnio-pomorskie voivodeship Leszek Kręcki mobile: + (48) 609 060 657 lkrecki@gdanskiemlyny.pl

Retail Products

Justyna Jaworska-Kłos
mobile: + (48) 609 838 884
jklos@gdanskiemlyny.pl

Export Department

Marcin Szor
mobile: + (48) 697 965 782
mszor@gdanskiemlyny.pl

Dział zbóż

Grain Department

Przemysław Cyl
mobile:+ (48) 609 626 312
pcyl@gdanskiemlyny.pl

Krzysztof Wolter
mobile:+ (48) 603 690 557
kwolter@gdanskiemlyny.pl
dzwig

Port Services

Granery 3/4
tel./fax + (48 58) 343 03 85
elewator3-4@gdanskiemlyny.pl