Kolejnym aspektem działalności firmy są usługi w zakresie portowych przeładunków i składowania masowych towarów rolnych.

Zakres usług obejmuje:

  • rozładunek statków;
  • kompletowanie określonych partii towaru w elewatorze;
  • załadunek na statki.

Towary, dla których są świadczone usługi przeładunku: zboża, rośliny strączkowe i inne ziarno, śruty sypkie i peletowane.

W elewatorze obsługiwane są statki o gabarytach:

  • zanurzenie maksymalne – 8 m,
  • długość maksymalna – 160 m,
  • ładowność – 10000 ton.

Pojemność elewatorów w przypadku składowania tzw. zbóż twardych wynosi 12 000 ton, natomiast w przypadku śruty 10 000 ton. 
Rata rozładunkowa dla zboża wynosi 120 t/h, a dla śruty 80 t/h.