Produkty dla zwierząt

Zboża stanowią doskonałą karmę dla zwierząt. W procesie produkcji mąk jasnych z ziarna oddzielane jest okrywa nasienna (otręby) i zarodki. Produkty te mogą być wykorzystywane w celach paszowych.

W naszej ofercie posiadamy:
– otręby pszenne peletyzowane,
– mąki paszowe pszenne.