System zarządzania jakością

System Zarządzania Jakością oparty jest na:

  • Selekcji i weryfikacji dostawców
  • Kontroli jakości i segregacja przyjmowanych surowców
  • Kontroli warunków  przechowywania surowców, półproduktów, produktów gotowych, dozwolonych substancji dodatkowych i opakowań
  • Kontroli jakości półproduktów na każdym etapie procesu produkcji
  • Analizie parametrów jakościowych i wypiekowych produktów gotowych
  • Kontroli przestrzegania zasad higieny w zakładzie, ocenie stanu sanitarnego, technicznego i porządku w zakładzie i jego otoczeniu, stanu wyposażenia produkcyjnego, pojazdów przeznaczonych do transportu żywności

W ramach Systemu kontroli wewnętrznej podlegają wszystkie procesy produkcyjne zachodzące w zakładzie. Szczególną rolę w całym procesie odgrywa laboratorium przyzakładowe, które dla weryfikacji prawidłowość stosowanych metod laboratoryjnych uczestniczy w analizie okrężnej, prowadzonej przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie.

W przedsiębiorstwie funkcjonuje również nowoczesna piekarnia laboratoryjna, pozwalająca na szybką, bezpośrednią ocenę właściwości wypiekowych wyrobów. Zatrudniony Piekarz – Technolog pozostają do dyspozycji klientów firmy.