Młyn

Młyn na Ostrowiu w Gdańsku jest jednym z największych i najnowocześniejszych młynów w Polsce i Europie Środkowej.

W młynie działają dwie niezależne linie produkcyjne o łącznej zdolności przemiałowej 850 ton na dobę.

Projekt młyna został przygotowany przez technologów włoskiej firmy GBS Group S.A. w oparciu najnowsze rozwiązania techniczne w branży. Zamontowane maszyny i urządzenia odpowiadają polskim, europejskim i światowym standardom pod względem jakości, trwałości, bezpieczeństwa obsługi. Zapewniają również pełne bezpieczeństwo sanitarne.

W młynie zastosowano urządzenia do sterylizacji ziarna, wysokowydajne maszyny czyszczące, najnowszej generacji automatyczne mlewniki walcowe, 10-cio działowe odsiewacze oraz jedyne w Polsce rozwiązanie gromadzenia i transportu mąk z przemiału. Rozwiązania te zapewniają wyższą czystość mikrobiologiczną naszych produktów.

Cały proces technologiczny jest zautomatyzowany i sterowany komputerowo. Młyn może pracować bezobsługowo.

Do składowania mąki służy 40 silosów o pojemności ok. 100 ton każdy.