Mąki pszenne

Pszenica jest jednym z najpopularniejszych zbóż na świecie. Spożywamy ją codziennie pod wieloma postaciami. Z ziarna pszenicy są produkowane mąki wykorzystywane do różnego rodzaju pieczywa, ciast, makaronów oraz płatki i kasze. W procesie przemiału ziarna pszenicy oddzielana jest okrywa nasienna (otręby) i zarodki, a ze środka ziarna - bielma produkowana jest mąka.

W naszej ofercie znajdują się standardowe mąki pszenne, które w Polskiej Normie klasyfikowane są wg. typów. Typ mąki określany jest na podstawie zawartości substancji mineralnych w mące i popularnie nazwany jest „popiołem". Centralna część ziarna jest bogata w skrobię, a jego zewnętrzna okrywa w substancje mineralne i błonnik. W procesie przemiału okrywa nasienna ulega również w pewnym stopniu rozdrobnieniu wraz z bielmem. Stąd różna zawartość popiołu w różnych mąkach. Z typem mąki, czyli zawartością popiołu związana jest bezpośrednio barwa mąki. Mąka jasna wyprodukowana jest z centralnej części ziarna, z bielma mącznego. Ciemniejsze typy mąk powstają przez większe rozdrobnienie okrywy i przejście jej do mąki.

Typ i kolor mąki nie decydują o jej jakości. To starannie dobrany surowiec, odpowiedni proces przemiału warunkują właściwości mąki.

Typy mąki pszennej wg PN-A-74022:2003:

  • typ 450: tortowa, "pięćsetka" - zawartość popiołu do 0,50%
  • typ 550: luksusowa - zawartość popiołu od 0,51% do 0,58%
  • typ 650 - zawartość popiołu od 0,59% do 0,69%
  • typ 750: chlebowa - zawartość popiołu od 0,70% do 0,78%
  • typ 1850: graham - zawartość popiołu od 1,61% do 2,00%

Popularne typy mąki pszennej 500 oraz 850 są typami produkowanymi obecnie według norm zakładowych.