Kontrola jakości

Kontroli jakości podlegają surowce (w chwili przyjęcia),  półprodukty (na każdym etapie produkcyjnym) oraz produkty gotowe.

Wewnętrzna kontrola jakości naszych produktów przebiega  trzyetapowo:

1. Analiza fizyko-chemiczna:

oznaczane są wybrane parametry fizykochemiczne (wilgotność, popiół, białko, gluten, itp.); zakres badanych parametrów dobierany pod kątem przeznaczenia danej mąki

2. Analiza reologiczna

wykonywana jest ocena alveograficzna  oraz konsystogrficzna (farinograficzna); pozwalają  one w możliwie szybkim  czasie ocenić jakość wypiekową  produkowanych mąk

3. Wypiek próbny w piekarni  laboratoryjnej

jest ostatnim etapem procesu kontroli;  jego rezultaty decydują o dopuszczeniu produkt do obrotu

Analizy w laboratoriach zewnętrznych wykonywane w ramach rocznego planu badań i obejmują w zakresie surowca oznaczenia: mykotoksyn, metali ciężkich, pestycydów, a w odniesieniu do produktów – mikrobiologii, aktywności wody itp.