Certyfikaty

Potwierdzeniem skuteczności podejmowanych starań w zakresie zapewnienia jakości oraz zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymogami są posiadane certyfikaty:

  • IFS - International Food Standard wer. 6
  • BRC Global Standard for Food Safety wyd. 7